Caputo – flour

Italian flours.

PRODUCTS:

– Caputo red rinforzata 00 flour Neapolitan pizza ( 25kg bags )